Chinese name for girls a to z with meanings

Are you looking for Chinese baby girl names from a to z letter. Here we have the list of Chinese name for girls, unique Chinese girl names, Chinese baby names girl, Chinese baby girl names …

Are you looking for Chinese baby girl names from a to z letter. Here we have the list of Chinese name for girls, unique Chinese girl names, Chinese baby names girl, Chinese baby girl names with meanings.

Chinese name for girls,unique Chinese girl names

List of unique Chinese girl names a to z  letters :

 • An…peace
 • Alix
 • Annchi…peace
 • Ah Cy
 • Ah Kum…good
 • Ah Lam…piece
 • Ai…love
 • Bai…crystal clear
 • Bao… precious
 • Baozhai
 • Bi
 • Bik
 • Bingqing….crystal clear
 • Biyu
 • Bo
 • Caihong
 • Chan juan
 • Chang
 • Dandan
 • Diu
 • Dongmei
 • Ehuang….beautiful
 • Eu-fùnh….playful
 • Eu-meh
 • Fan ……mortal
 • Fang…….fragrant
 • Far……flower
 • Fenfang fragrant
 • Feng…maple
 • Fung…bird
 • Genji
 • Gho
 • Guan-yin
 • Guang
 • Hee…lotus
 • Heng
 • Hien
 • Holea …….holy
 • Honf…sign of good luck
 • Hop
 • Howin
 • Hu
 • Hua…..flowers
 • Hualing
 • Huan
 • Hui ying
 • Huian
 • Huian
 • Huifang
 • Huifen
 • Huilang
 • Huiliang
 • Huiqing……affectionate
 • Huizhong…wise and loyal
 • Hwei-ru…and intelligent
 • Jia…beautiful
 • Jia li…good and beautiful
 • Jiahui…nice person
 • Jiao
 • Jiayi
 • Jiaying…household flourishing
 • Jie
 • Jilpa
 • Jin…gold
 • Jing…crystal; sparkling
 • Jing…small bird
 • Jingfei…still fragrance
 • Jinghua…situation splendid
 • Jinghua…leek flowers
 • Ju
 • Juan
 • Jun
 • Kuai hua
 • Kwong…broad
 • Lai…future
 • Lan…orchid
 • Lanfen
 • Lanying…indigo
 • Lanying
 • Lee…plum
 • Li…upright
 • Lì húa…beautiful pear blossom
 • Li mei…beautiful plum blossom
 • Li ming…beautiful and bright
 • Li na…beautiful and graceful
 • Li qin…beautiful musical instrument
 • Li rong… lotus
 • Li wei…beautiful rose
 • Lian
 • Lien… lotus flower
 • Liena…beautiful as a lotus flower
 • Lifen… fragrance
 • Lihua
 • Lijuan
 • Liling
 • Liling
 • LiMei
 • LiMing
 • Lin
 • Ling
 • Linqin
 • Liqiu
 • Liu
 • Lixue…pretty
 • Loi
 • Luan
 • Luli
 • Mayleen….beautiful
 • Méh-è…beautiful posture
 • Méh-fùnh…pretty
 • Mei…beautiful plum
 • Mei Lien…beautiful lotus
 • Mei Xiang…beautiful fragrance
 • Mei Xing…beautiful star
 • Mei Zhen…beautiful pearl
 • Mei-yin… beauty
 • Meifen plum
 • Meifeng
 • Meihui…wisdom
 • Meili…beautiful
 • Meilin…plum tree
 • Meiling
 • Meirong
 • Meixiang
 • Meixiu
 • Meiying
 • Meizhen
 • Mey
 • Ming Yue
 • Ming-huá…tomorrow flower
 • Mingmei…bright girl
 • Mingxia
 • Mingxia
 • Mingyu
 • Mingzhu….pearl
 • Mu lan
 • Mu tan
 • Na…elegant
 • Ngo-Kwang…beautiful
 • Ning
 • Ninghong
 • Niu…girl
 • Nuan…..pure hearten
 • Nuo…graceful
 • Nuwa
 • Nuying
 • O-Huang
 • Pangfua
 • Peijing
 • Peizhi
 • Peizhi
 • Ping
 • Qi
 • Qiang…rose
 • Qiànrú…good smile
 • Qiao…skillful
 • Qiaohui…skillful
 • Qiaolian…skillful
 • Qing
 • Qing
 • Qingge
 • Qingling
 • Qingyuan
 • Qingzhao…clear understanding
 • Qinyang…sunshine of my heart
 • Qiuyue…autumn moon
 • Renxiang
 • Rong…martial
 • Rong…beautiful
 • Rong…honor, glory
 • Rou…gentle
 • Rùfen…nice fragrance
 • Ruiling
 • Ruolan
 • Ruomei
 • Shan…virtuous
 • Shaoqing…young blue
 • Sheu-fùh
 • Shihong
 • Shu
 • Shu fang…..sweet
 • Shuang…frank
 • Shuchun…fair
 • Shui
 • Shun
 • Song
 • Suyin
 • Syà
 • Sying
 • Tao
 • Teegan
 • Ting
 • Tu
 • Tung
 • Ushi
 • Wan…..lovely
 • Wei
 • Weici
 • Wen
 • Wenling
 • Wenquian
 • Xia
 • Xia…sunset
 • Xia…pure and elegant
 • Xiang
 • Xiao chen
 • Xiao hong
 • Xiaodan
 • Xiaofan
 • Xiaohui
 • Xiaohui…morning sunlight
 • Xiaojian…healthy and fine
 • Xiaojing
 • Xiaoli…morning jasmine
 • Xiaolian…small lotus
 • Xiaoling
 • Xiaoqing
 • Xiaosheng…little birth
 • Xiaotong
 • Xiaozhi
 • Xifeng
 • Xin qian
 • Xingjuan
 • Xiu…fine
 • Xiu Mei
 • Xiulan
 • Xiurang
 • Xiurong
 • Xiuying
 • Xue…snow
 • Xueman
 • Ya
 • Yan
 • Yáng…sun
 • Yanmei
 • Yanmei
 • Yanyu
 • Yenay
 • Yet Kwai…beautiful as a rose
 • Yi jie…the pure
 • Yi min…happy and smart
 • Yi ze
 • Yín…silver
 • Ying…clever or eagle
 • Yingtai…flower terrace
 • Yow…feminine
 • Yu…jade or rain
 • Yu-jun…from Chongching
 • Yuan…original
 • Yuanjun…Yuan River ruler
 • Yubi…jade emerald
 • Yue…moon
 • Yue wan…happy and gentle
 • Yue ying…happy kids
 • Yue you……..friendly
 • Yuèhai…beauty of moon
 • Yuèqín…
 • Yuke…jade
 • Yun…cloud
 • Yunru…charming
 • Yusheng
 • Yüying
 • Zhaohui…clear wisdom
 • Zhenzhen…precious
 • Zhilan
 • Zhu
 • Changchang…flourishing
 • Changying… lustrous
 • Chao-xing…morning star
 • Chen the…morning
 • Chenguang…morning light
 • Chow…summer times
 • Chu Hua…chrysanthemum
 • Chun…springtime
 • Chunhua…spring flower
 • Chuntao…peach
 • Chyou
 • Cuifen…fragrance
 • Da Chun…long spring
 • Da-Xia…long summer
 • Dai-tai ….boy in hopes
 • Daiyu
Fore information please visit our blog home page for more baby names all religions, check out our blog small baby names  
Spread Your Love

Leave a Comment